Charakterystyka przepisów prawnych dotyczących mikro i małych firm handlu detalicznego.

 

Charakterystyka przepisów prawnych dotyczących mikro i małych firm handlu detalicznego.

 

Nie ma szczegółowych przepisów prawnych  z zakresu bhp dotyczących placówek handlowych. Dlatego mają do nich zastosowanie przepisy ogólne z tego zakresu.

Spośród szeregu propozycji klasyfikacji tych przepisów dla potrzeb mikro i małych firm handlu detalicznego zaadaptowano klasyfikację przedstawioną przez T. Wykę, dzieląc je na przepisy określające obowiązki z zakresu prewencji bezpośredniej i pośredniej z uwzględnieniem ich wagi w ograniczaniu ryzyka zawodowego.

 

Do pierwszej z tych grup zaliczono przepisy dotyczące:

 • obiektów budowlanych i pomieszczeń;
 • organizowania i wyposażenia stanowisk pracy;
 • procesów pracy.
 • badań profilaktycznych,
 • szkolenia i informowania,
 • dostarczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

 

W zakresie prewencji pośredniej wyodrębniono przepisy dotyczące:

 • Obowiązków  edukacyjnych
 • Obowiązków organizacyjnych
 • Wyznaczanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania
 • działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Powoływania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Konsultacji
 • Powoływania zespołów powypadkowych