Tendencje zmian w handlu detalicznym

  

Handel jest ważną dziedziną gospodarki narodowej. Z raportu „Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014” [4], opracowanego przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wynika, że w latach 2009 – 2013 udział sfery handlu w tworzeniu PKB wynosił od 16,4 do 17,1%, natomiast udział przedsiębiorstw handlowych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Polsce stanowił od 26,4 do 28,7%. W latach tych odsetek pracujących w sferze handlu w ogólnej liczbie pracujących w naszym kraju wynosił od 15,0 do15,8%.

    W raporcie tym wskazuje się, że handel detaliczny w Polsce jest rozdrobniony organizacyjnie. W ww. latach liczba przedsiębiorstw mających do 2. sklepów stanowiła od 98,2 do 97,9 % wszystkich handlowych przedsiębiorstw w kraju.  W ostatnich latach zmniejsza się udział małych niezależnych jednostek strukturze wielkościowej sklepów oraz udział handlu małoformatowego w sprzedaży detalicznej FMCG.  Udział małych sklepów spożywczych w tej sprzedaży zmalał z 16,7% w 1009r. do 13,5 % w 2012r. Prognozuje się w 2015 r. wyniesie on tylko 9,9%. Z rynku znikają  przede wszystkim najmniejsze jednostki handlowe, które nie radzą sobie z rosnącą konkurencją, zwłaszcza cenową, podsycaną intensywnymi działaniami promocyjnymi ze strony sieci wieloformatowych, w  tym sklepów dyskontowych.   W związku z tym następuje wyraźne przyspieszenie integracji małych, średnich i dużych firm detalicznych.  Obecnie ponad 1/3 małych firm działa w różnego rodzaju organizacjach, najczęściej grupach zakupowych. W integracji niezależnego handlu detalicznego coraz częściej uczestniczą również dystrybutorzy, którzy przystępującym do sieci oferują wsparcie marketingowe w zamian za lojalność zakupową. Dla mikro i małych niezależnych detalistów również franczyza stała się sposobem nie tylko na niższe ceny zakupu towarów ale również pozyskanie wiedzy, know how i technologii pozwalających prowadzić nowoczesny sklep zdolny utrzymać się na rynku.