Opracowanie nowej metody oceny obciążenia psychofizycznego rolników

 

Nowa metoda ma kompleksowe i innowacyjne podejście do zagadnienia poszukiwania czynników wpływających na zaistnienie wypadku przy pracy w rolnictwie. Kompleksowość tej metody polega na szerokim spojrzeniu na problem obciążenia i bezpieczeństwa rolnika podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Zawiera pytania dotyczące warunków pracy oraz wypadków przy pracy, w której jest możliwość wyodrębnienia więcej niż jedną przyczynę wypadku.

Metoda ma formę kwestionariusza. Pytania kwestionariusza zostały podzielone na 3 główne kategorie: I. Część ogólna, II. Warunki pracy i III. Wypadki przy pracy. Dwie pierwsze kategorie posiadają podkategorie. Część ogólna zawiera 2 podkategorie pytań dotyczące charakterystyki gospodarstwa i charakterystyki osoby. Grupa pytań określająca: gospodarstwo zawiera 5 pytań, a badaną osobę - 4 pytania. Część warunki pracy zawiera 5 podkategorii: obciążenie fizyczne, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, obciążenie psychiczne, obciążenie środowiskowe i obciążenie organizacyjne.

Na podstawie kwestionariusza scharakteryzowane zostały informacje nt. wypadków przy pracy (występowania wypadku i związanego z nimi okresu niezdolności do pracy, miejsca wypadku, przyczyn wypadku i wiedzy nt. zagrożeń w gospodarstwie).