Obciążenie środowiskowe

 

Badany odpowiada na 13 pytań, z których każde zawiera 2 części, tj. pytanie „ W jakim natężeniu występuje?” i „Jak bardzo przeszkadza?” dany czynnik środowiska:

 • Hałas
 • Wibracje
 • Zapylenie
 • Awarie sprzętu
 • Promieniowanie słoneczne
 • Zmienne warunki atmosferyczne
 • Wysoka temperatura otoczenia
 • Niska temperatura otoczenia
 • Obecność niebezpiecznych materiałów w gospodarstwie
 • Kontakt z substancjami żrącymi
 • Środki chemiczne utrudniające oddychanie
 • Nieodpowiednia wentylacja
 • Intensywny zapach obornika

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat czynników szkodliwych w środowisku pracy wraz z ich wartościami dopuszczalnymi został opracowany przez zespół specjalistów w danym zakresie [6].

Hałas – przykłady poziomu natężenia hałasu w rolnictwie odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy LEx, 8h

Norma 85 dB
Średni poziom hałasu 91,3 dB [7]

Śrutownik walcowy, gniotownik do przygotowania karmy – 92,3 dB
Obszar do przygotowania warzyw, paczkowanie – 91,6 dB
Kombajn buraczany – 91,7 dB
Skubarka do drobiu – 99,8 dB
Opryskiwacz sadowniczy - 85-100 dB
Ciągnik z kosiarką talerzową – 91,1 dB
Ciągnik z prasą do balowania o wysokiej gęstości - 96,8 dB
Ciągnik z opryskiwaczem sadowniczym – 97,9 dB
Ciągnik z sieczkarnią - 90,4 dB
Ciągnik z kabiną - 73-90 dB
Ciągnik bez kabiny (lub z kabiną otwartą) – 91-99 dB
Ciągnik na pełnych obrotach - 105 dB
Ciągnik z pełnym ładunkiem - 120 dB

 

Wibracja ogólna w rolnictwie

Wibracja ogólna - drgania mechaniczne przekazywane przez siedzisko na cały organizm człowieka.

Długotrwałe narażenie na wibrację ogólną może powodować dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa, dyskopatie, zniekształcenia zwyrodnieniowe kręgów i stawów.

Norma A(8) = 0,8 m/s2
Średnia ekspozycja dzienna 0,44 m/s2
Najwyższe wartości ekspozycji na wibrację ogólną w miesiącach: kwiecień, sierpień, wrzesień, październik z wartościami 0,49 – 0,60 m/s2 [7]

Niektóre prace wykonywane maszynami rolnymi powodują drgania mechaniczne na siedziskach powyżej normy:

 • przetrząsanie i zgrabianie siana 0,94-1,12 m/s2
 • rozsiewanie nawozów 0,87-1,35 m/s2
 • agregatowanie gleby 0,87- 1,12 m/s2
 • koszenie trawy 1,05 m/s2
 • kultywacja 0,46-0,99 m/s2 [8]

Wibracja miejscowa w rolnictwie

Wibracja miejscowa - drgania mechaniczne przekazywane przez dłonie na kończyny górne człowieka. Źródło drgań: pilarki, szlifierki, wiertarki, młoty pneumatyczne, ubijak, płyta wibracyjna.

Długotrwałe narażenie na wibrację miejscową może powodować chorobę zwaną „chorobą białych palców”, zespół wibracyjny lub syndrom cieśni nadgarstka.

Objawy choroby: mrowienie, drętwienie palców, utrata siły w dłoniach, białe palce, zmniejszona możliwość pracy w chłodnych i wilgotnych warunkach środowiska.

Norma dzienna wartość ekspozycji A(8) = 2,5 m/s2
Norma dzienna dopuszczalna wartość ekspozycji A(8) = 5 m/s2

Ubijak HAV = 6,8-15 m/s2
Płyta wibracyjna HAV = 7,5-10 m/s2

 

Zapylenie w rolnictwie

Najczęściej występujące objawy chorobowe: suchy kaszel, duszności, zaczopowanie nosa, uczucie zmęczenia, ogólne złe samopoczucie, pieczenie oczu, chrypka.

Norma polska (PN-N-18002:2000)
W > NDS – ryzyko zawodowe duże
NDS»W » 0,5 NDS – ryzyko zawodowe średnie
W< 0,5 NDS – ryzyko zawodowe małe
W- wartość wskaźnika narażenia
NDS - wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu

Norma europejska (PN-EN 481:1998. Atmosfera miejsca pracy. Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu)
Warunki bezpieczne, gdy P mniejsze lub równe 0,1%
Warunki dopuszczalne, gdy P większe od 0,1% do 0,5 %
Warunki dopuszczalne, gdy P większe od 0,5 %

Średnie ważone stężenie pyłu określające roczne poziomy ekspozycji 3,6-10,7 mg/m3 [9]

Ilość drobnoustrojów w powietrzu (pyły organiczne) w tys. cfu/m3

Wytwórnia pasz 1567 – 1721
Zakłady nasienne 91 – 11032
Opróżnianie silosów 100 – 1000000
Zadawanie paszy 40 – 13700
Hodowla niosek 1440 – 5640
Brojlernie 172 – 7751
Chlewnie dla trzody 600 – 1483