Obciążenie psychiczne rolników

 

Obciążenie psychiczne rolników w niniejszej metodzie jest definiowane 5 pytaniami, zwierającymi pytania o ocenę stopnia natężenia i przeszkadzania (na skali pięciostopniowej każde). Pytania dotyczą:

 • Występowania niepokoju związanego z sytuacją finansową gospodarstwa
 • Zbyt mało kontaktów z ludźmi (izolacja społeczna, terytorialna)
 • Występowania konfliktów z sąsiadami
 • Obsługi maszyn z zaawansowaną technologią
 • Uczucia senności podczas pracy

Przykład pytania:

W jakim natężeniu występuje uczucie senności w czasie pracy?

 1. W ogóle
 2. Rzadko
 3. Czasami
 4. Często
 5. Bardzo często

Jak bardzo przeszkadza uczucie senności w czasie pracy?

 1. W ogóle
 2. W małym stopniu
 3. Średnio
 4. Mocno
 5. Bardzo mocno

Ponadto zawarto dwa pytania dotyczące stresu, tj. zapytano o częstość jego odczuwania oraz o jego źródło.

Dotychczas w Polsce brak oceny obciążenia psychicznego rolników. Na świecie badania takie przeprowadzano w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Nowej Zelandii, Kanadzie, USA i Tajlandii.

Najczęstszą przyczyną stresu wśród rolników na świecie były:

 1. niepokój dotyczący sytuacji finansowej gospodarstwa (Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Kanada, Tajlandia)1
 2. problemy w relacjach rodzinnych i psychiczne wsparcie ze strony współmałżonka (Finlandia, USA)2

Według obecnych badań najczęstszym źródłem stresu polskich rolników był niepokój dotyczący sytuacji finansowej gospodarstwa.


 


 1 Firth H.M., Williams S.M., Herbison G.P., McGee R.O. (2007). Stress in New Zeland farmers. Stress and Health, 23, 51-58. Simkin, S., Hawton, K., Fagg, J., Malmberg, A., (1998). Stress in farmers: a survey of farmers in England and Wales. Occup Environ Med, 55, 729-734. Gregoire, A. (2002). The mental health of farmers. Occup Med, 52, 471-476. Kaewanuchit, C., Muntaner, C., Dendoung, S., Labonte, R., Suttawet, C., Chiengkul, W. (2012). The psychosocial stress model for Thai contract farmers under globalization: a Path analysis model. Asian Biomedicine, 6 (3), 385-395.

2 Kallioniemi, M.K., Simola, A.J.K., Kymäläinen, H.R., Vesala, H.T., Louhelainen, J.K. (2008). Stress among Finnish farm entrepreneurs. Ann Agric Environ Med, 15, 243-249. Berkowitz, A.D. & Perkins, W. (1985). Correlates of Psychosomatic Stress Symptoms among Farm Women: A research Note on Farm and Family Functioning. J Hum Stress, 11, 76-81.