Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników

 

Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników
dla inspektorów ds. prewencji wypadkowej KRUS, specjalistów ds. BHP, rolników indywidualnych, pracodawców w sektorze rolnictwa, naukowców chcących zastosować metodę do swoich badań

 

 Anna Groborz

 

Warszawa 2013
CIOP-PIB

 

 

 

BEZPIECZNEJ PRACY W ROLNICTWIE I ZAWSZE DOBREJ POGODY ŻYCZY AUTORKA