Literatura

 

  1. ILO (2004). Conditions of work in selected sectors and occupations. In: Towards a fair deal for migrant workers in the global economy. International Labour Conference, 92nd session, report VI. Geneva.
  2. KRUS (2013). Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w 2012 r. KRUS. Biuro Prewencji i Rehabilitacji. Warszawa.
  3. Cież J. (2005). Ryzyko wypadkowe wśród rolników indywidualnych związane z użytkowaniem techniki rolniczej. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 50 (1), 41-44.
  4. Goodwin Gerberich S., Gibson R.W., French L.R., Lee T.-Y., Carr W.P., Kochevar L., Renier C.M., Shutske J. (1998). Machinery-related injuries: Regional Rural Injury Study – I (RRIS-I). Accident Analysis & Prevention, Volume 30, Issue 6, p. 793-804.
  5. Erkal S., Goodwin Gerberich S., Ryan A.D., Renier C.M, Alexander B.H. (2008). Animal-related injuries: A population-based study of a five-state region in the upper midwest: Regional rural injury study II. Journal of Safety Research, 39, 351-363.
  6. Augustyńska D., Pośniak M., (2012). Czynniki szkodliwe w środowisku pracy wartości dopuszczalne. Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa.
  7. Solecki L. (2012). Analiza całorocznej ekspozycji rolników indywidualnych na hałas i wibrację ogólną. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine, 15(2), 42-47.
  8. Solecki L. (2007). Preliminary recognition of whole body vibration risk in private farmers’ working environment. Ann Agric Environ Med, 14, 299-304.
  9. Mołocznik A. (1999). Ocena higieniczna zapylenia w środowisku pracy rolnika. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka, 6, 29-31.