Wstęp

 

Chociaż liczba wypadków w polskich gospodarstwach rolnych z roku na rok maleje, ciągle dochodzi tam do ponad 26 tys. tego typu zdarzeń (zarejestrowanych przez instytucje ubezpieczeniowe), (wg danych KRUS za 2010 r.), z czego około 90 (0,35%) stanowią wypadki śmiertelne [1]. Pojawia się zatem pytanie: jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie, zarówno na świecie, jak i w Polsce?

W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na to pytanie, przedstawiając zalecenia i kierunki działań, które mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w aspekcie rolnictwa indywidualnego w Polsce.