Psycholog radzi – rady dla przełożonych i pracodawców

 

Psycholog radzi – rady dla przełożonych i pracodawców:

  • od samopoczucia kierowcy zależy jego bezpieczeństwo, dlatego dbaj o nie i nie stwarzaj atmosfery nerwowości i pośpiechu w pracy,
  • nie przekazuj skomplikowanych treści kierowcy w czasie jazdy, które wymagają zaangażowania uwagi,
  • nie rozwiązuj ważnych problemów firmy z kierowcą w czasie jazdy (ani bezpośrednio ani przez telefon),
  • nigdy nie stwarzaj presji czasu na kierowcy, a podkreślaj, że najważniejsze jest jego zdrowie i życie,
  • o ile to możliwe zaleć kierowcom wykorzystanie telefonów w czasie jazdy do minimum,
  • nie wymuszaj na kierowcach realizacji długich tras w zbyt krótkim czasie
  • przy ocenie punktualności kierowców bierz pod uwagę utrudnienia na drodze (korki, wypadki),
  • nie uzależniaj wynagrodzenia kierowców od szybkości jazdy i czasu przejechania trasy,
  • w zlecaniu i planowaniu tras bierz pod uwagę indywidualną sytuację rodzinną i prywatną kierowców,
  • pamiętaj, że kierowca ma prawo odmówić jazdy wtedy, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.