Publikacje dla kierowców i pracowników firm transportowych

 

 1. Alkohol i kierowca (2001). Państwowa Agencja rozwiązywania problemów alkoholowych. http://alkomaty.biz/pix/testery/kierowca.pdf
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874)
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)
 4. Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku. Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. Wydział profilaktyki i Analiz. Warszawa,
 5. Bąk, J. (2003). Zmęczenie kierowcy: przyczyny, skutki, zapobieganie. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, 1,4-7, 2003.
 6. Bąk, J. Psychologiczne badania kierowców. Bezpieczeństwo Pracy, 6, 12-15, 2004.
 7. Krystek, R. (2003). Niebezpieczeństwo ruchu  drogowego. Mity i rzeczywistość. Gdańsk
 8. Łuczak, A.; Zużewicz, K. (2006). Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i Praktyka, 4, 20-23.
 9. Łuczak, A. (2001). Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy
 10. Milczarek, M. (2002). Kultura bezpieczeństwa pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa.
 11. Studenski R. (2000). Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo pracy, 9, 1-4.
 12. Węgrowska-Koski, E. (red.)(2007). Zagrożenia zdrowia kierowców pojazdów silnikowych związane ze szkodliwymi warunkami środowiska pracy. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź.
 13. Zużewicz, K.; Konarska, M. (2005). Czas. Czwarty wymiar pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 9, 2-4.