Przechowywanie ziarna


Po zbiorze kombajnem ziarno jest wstępnie oczyszczone. Nie jest jednak materiałem jednorodnym, ponieważ znajdują się w nim zanieczyszczenia: organiczne, np. poślad, plewy, łuski, nasiona chwastów, oraz mineralne, np. piasek, drobne kamienie, grudki ziemi. Przed magazynowaniem ziarno należy więc oczyścić. Odbywa się to w specjalnych czyszczalniach. Obsługa ich nie jest skomplikowana, należy jednak pamiętać, że wszystkie przekładnie napędowe oraz elementy ruchome powinny być zabezpieczone osłonami. Osoby pracujące przy oczyszczaniu ziarna powinny stosować  ochrony oczu oraz dróg oddechowych przed zapyleniem.

Po oczyszczeniu ziarno przechowuje się w stodołach, spichrzach murowanych lub na poddaszach użytkowych budynków gospodarczych. Ten sposób przechowywania nie chroni ziarna przed gryzoniami, ptactwem i wilgocią. Jest ponadto pracochłonny ze względu na konieczność systematycznego przegarniania ziarna, by nie dochodziło do jego zawilgotnienia i pleśnienia.

Nowoczesnym i coraz częściej spotykanym sposobem składowania są silosy zbożowe. Zapewniają równomierny przepływ powietrza i możliwość dosuszania, a jednocześnie zabezpieczają ziarno przed zniszczeniem i szkodnikami. Załadunek i rozładunek silosów nie stwarza problemu ponieważ jest niemal całkowicie zautomatyzowany.


Silosy zbożowe do przechowywania ziarna


Najbardziej niebezpieczne prace związane z obsługą silosów polegają na ich czyszczeniu w środku. Osoba, która wykonuje tę czynność bezwzględnie musi korzystać z asekuracji przynajmniej dwóch innych osób, a także stosować szelki i linę asekuracyjną. Czyszczenie silosów może być bezpieczne, jeśli u ich podstawy znajdują się drzwiczki umożliwiające przewietrzanie. Jeżeli producent silosu tego rozwiązania nie przewidział, można wykonać je we własnym zakresie.