Siew, bronowanie i wałowanie


Staranne przygotowanie gleby umożliwia umieszczenie właściwej ilości nasion na odpowiedniej głębokości i w równych odstępach, a później mechanizację zabiegów pielęgnacyjnych i zbioru roślin.

Do siewu stosuje się siewniki rzędowe zawieszane, przyczepiane lub nabudowane napędzane od WOM. W nowoczesnych typach siewników wykorzystuje się hydraulikę zewnętrzną ciągnika do podnoszenia redlic i znaczników. Siewniki przeznaczone są do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych, oleistych, niektórych okopowych i innych.


Siewnik rzędowy zawieszany


Ilość nasion wysiewana na hektar regulowana jest za pośrednictwem bezstopniowej skrzynki przekładniowej. Siewniki można agregować z maszynami do uprawy przedsiewnej w zestawy uprawowo-siewne.
Do wysiewu niektórych nasion stosuje się siewniki punktowe, a do wysiewu traw – siewniki rzutowe.

Wykorzystuje się także agregaty uprawowe, które jednocześnie spulchniają i wyrównują glebę, wysiewają nasiona, a po siewie bronują i wałują nawierzchnię. Pozwala to na obniżenie kosztów przez zmniejszenie  liczby przejazdów ciągnikiem.  


Zestaw uprawowy


Istotny wpływ na jakość i wydajność siewu ma właściwe przygotowanie do pracy, ustawienie i regulacja siewników. Bezpieczeństwo pracy podczas siewu zależy od:

  • stanu technicznego siewników i agregatów wysiewających  
  • stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawic, kombinezonów ochronnych, półmasek)
  • przeprowadzenia próby wysiewu (może być kręcona) zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi siewnika
  • przestrzegania zasad bezpiecznej pracy podanych w instrukcji obsługi  i w formie napisów i rysunków ostrzegawczych na skrzyni siewnika.

 


Ignorowanie ostrzeżeń dla wielu rolników skończyło się trwałym kalectwem


Należy  również wiedzieć, że:

  • czyszczenie zapchanych wilgotną glebą redlic można wykonywać drewnianą łopatką, zachowując ostrożność
  • wsypywanie nasion do skrzyni nasiennej powinno odbywać się na postoju, przy wyłączonym napędzie
  • bieżących napraw i usunięcia awarii można dokonać jedynie po zatrzymaniu maszyny, ustawieniu na podłożu i wyłączeniu napędu.