Zasady higieny

 

  • w gospodarstwie należy wydzielić pomieszczenie, w którym można umyć ręce, przebrać się i przechowywać odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej
  • w ciągniku warto wozić apteczkę pierwszej pomocy. Dzięki niej można opatrzyć skaleczenia nie zjeżdżając z pola do gospodarstwa. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia rany glebą lub obornikiem, po powrocie z pola należy udać się do lekarza, by wykluczyć zakażenie rany laseczką tężca
  • zabranie ze sobą do pracy w polu czystej wody i mydła umożliwi umycie rąk i twarzy przed przerwą na posiłek czy chociażby na odpoczynek
  • wyjeżdżając do pracy, dobrze jest zabrać ze sobą telefon komórkowy, gdyż może być przydatny do wezwania pomocy w nagłych przypadkach.
  • spożywanie posiłków, picie napojów i palenie tytoniu jest dopuszczalne jedynie podczas przerw w pracy, w miejscu oddalonym co najmniej 50 m od terenu, na którym przeprowadzano chemizację, po uprzednim zdjęciu odzieży ochronnej, umyciu rąk i twarzy czystą wodą z mydłem i przepłukaniu ust i nosa czystą wodą
  • po zakończeniu pracy należy całe ciało umyć czystą ciepłą wodą z mydłem i zmienić odzież na czystą
  • odzież stosowana przy chemizacji nie może być używana do pracy w gospodarstwie, zwłaszcza przy obsłudze zwierząt
  • do pracy ze środkami ochrony roślin nie należy przystępować w stanie złego samopoczucia oraz po spożyciu alkoholu
  • wszelkie objawy złego samopoczucia po pracy w kontakcie ze środkami chemicznymi należy bezwzględnie zgłaszać lekarzowi. Udostępnienie lekarzowi etykiety stosowanego środka chemicznego umożliwi podjęcie skutecznego leczenia.