Udój

 

Obecnie udój jest prowadzony mechanicznie. Niezależnie od rodzaju stanowisk udojowych („rybia ość”, równoległe, tandem, karuzelowe) należy pamiętać o utrzymaniu ich w nienagannej czystości. Dzięki temu unika się poślizgów i upadków zwierząt oraz osób obsługujących, a także eliminuje możliwość namnażania się bakterii powodujących zakażenia gruczołu mlekowego. Zachowanie czystości ułatwia również eliminację
z obory dokuczliwych much.


Po skończonym udoju halę należy uprzątnąćWażnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo pracy, na który należy zwrócić uwagę najlepiej już na etapie projektowania pomieszczeń inwentarskich, jest wyeliminowanie progów, stopni i różnic poziomów przy przejściach wewnątrz obory i wejściach do innych pomieszczeń. Zwiększają one bowiem zagrożenia upadkami zwierząt i obsługujących je ludzi.

Przy udoju ręcznym, rzadko już dzisiaj stosowanym, należy pamiętać o zachowaniach zwierząt i ich reakcjach na bodźce zewnętrzne, np. możliwości uderzenia dojarza przez zwierzę zaatakowane przez muchy. Zastosowanie preparatów chemicznych przeciw owadom to niewielki koszt, a poprawi znacznie komfort zwierząt i osób obsługujących.