Niekontrolowane ruchy maszyn

 

Problem : Zagrożenie urazami powodowanymi niekontrolowanym ruchem maszyn, narzędzi i materiałów:

  • podnośników samochodowych
  • obrabiarek
  • narzędzi zmechanizowanych
  • wytwornicy acetylenowej
  • butli gazowych
  • dźwignic
  • innych składowanych materiałów ł wyrobów oraz naprawianych pojazdów

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy jest możliwy niekontrolowany ruch lub przemieszczanie się maszyn, materiałów, mediów (gazów, powietrza):
 • naprawianych pojazdów (np. staczanie się, spadnięcie z podnośnika)
 • rozrzut materiałów (np. wiórów, opiłków)
 • wyrzut pod ciśnieniem (np. gazów)?
Składowanie materiałów i wyrobów na wyznaczonych miejscach.

Sprawdzanie okresowe urządzeń zabezpieczających przed opadaniem podnośnika, ograniczających udźwig i zakres ruchu dźwignic ciśnienia, itp. oraz pomiarowo-informacyjnych, np. manometrów.

Zabezpieczanie naprawianych pojazdów przed niekontrolowanym staczaniem się (hamulec, klocki pod koła) oraz spadaniem np. z podnośnika.

Zabezpieczanie przed czynnikami zewnętrznymi (np. butle, przed promieniami słońca).

Stosowanie osłony metalowej (klatkowej) do pompowania opon.

Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej (okularów i rękawic ochronnych).

Info: 16, 36, 37, 40-44, 50-54, 56, 67