Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-04-07
Znak: CE/TU/ZP-4/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw okazjonalnych, znak: CE/TU/ZP-4/2010

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw okazjonalnych, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty złożonej w:

 

Części 1 zamówienia: Drukarnia SKLENIARZ - na kwotę brutto 22.228,40 zł.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w Części 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 – nie złożono żadnej oferty.