Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-04-13

Znak: TU/ZP-1A/2010


OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i obsługę Spotkania Integracyjnego Środowisk Nauki, Kultury i Sztuki pn. "Przeżyjmy naszą pracę w zdrowiu", połączonego z jubileuszem 60-lecia Instytutu, znak: TU/ZP-1A/2010


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i obsługę Spotkania Integracyjnego Środowisk Nauki, Kultury i Sztuki pn. „Przeżyjmy naszą pracę w zdrowiu” połączonego z jubileuszem 60-lecia Instytutu, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b i c w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem firmy:


Jet Events Sp. z o.o. - na kwotę brutto 249.547,58 zł.