Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-05-28
Znak: EZ/ZP-9/2010


OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dwóch samochodów osobowych,

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dwóch samochodów osobowych, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty złożonej przez:

 

Sobiesław Zasada Warszawa Sp. z o.o. - na kwotę brutto 270.200 zł.