Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-08-09
Znak: EZ/ZP-11/2010


OGŁOSZENIE  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac porządkowych w Łodzi


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac porządkowych w Łodzi, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zakończono wyborem oferty złożonej przez:


CLEANER Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi - na kwotę brutto 216.281,60 zł.