Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Data: 2010-08-19
Znak: CE/TW/ZP-12/2010


OGŁOSZENIE  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi czasopism, wydawnictw i materiałów informacyjnych

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi czasopism, wydawnictw i materiałów informacyjnych, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zakończono wyborem ofert złożonych przez:


Część 1 - EMPESTUDIO – Marcin Piotrowski, ul. Drwali 13, 04-840 Warszawa – cena brutto 109.678,00 zł;

Część 2 - EFEKT S.J., ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa – cena brutto 159.500,00 zł;

Część 3 - Drukarnia S-DRUK s.c., ul. Armii Krajowej 24B, 05-480 Karczew – cena brutto 60.770,64 zł;

Część 4 - ERGO BTL, ul. Naddnieprzańska 7, 04-205 Warszawa – cena brutto 124.708,00 zł;

Część 5 - EFEKT S.J., ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa – cena brutto 16.000 zł;

Część 6 - Drukarnia S-DRUK s.c., ul. Armii Krajowej 24B, 05-480 Karczew – cena brutto 9.943,00 zł;

Część 7 - Zakład Usług Poligraficznych HARO s.c., ul. Czerniakowska 26a, 00-714 Warszawa – cena brutto 62.220,00 zł.