Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 21 grudnia 2021 r.

OG/OZ-17/2021

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługa sprzątania w Warszawie i w Łodzi” – Część 1

 

Zamawiający – Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB,

działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia,
że w wyniku postępowania o w/w zamówienie publiczne:

 

I. Wybrano ofertę:

P.U.S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak

ul. Klemensiewicza 5A/32, 01-318 Warszawa

Cena ofertowa:                                     406.638,00 zł brutto

Wybrana oferta jest z najniższą ceną i jest zgodna z wymagania SWZ oraz ustawą Pzp.

 

II. Uczestnicy postępowania oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium: Cena ofertowa brutto (waga: 100 %)

Suma przyznanych punktów

1

DS. VISION Sp. z o. o.

Al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa

72,78 pkt

72,78 pkt

2

P.H.U. EVEREST Dariusz Stolarczyk

ul. Rajdowa 10/269, 94-003 Łódź

---

---

3

Cleaner Sp. z o. o.

ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź

74,80 pkt

74,86 pkt

4

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce

70,72 pkt

70,72 pkt

5

ROKA PLUS Sp. z o. o.

ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski

48,00 pkt

48,00 pkt

6

Konsorcjum:

  DGP Clean Partner Sp. z o. o.  – Lider

  ul. Słomińskiego 15/52, 00-195 Warszawa

Seban Sp. z o.o. – PARTNER

ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice

DGP Provider Sp. z o.o. – PARTNER

ul. Środkowa 20, 59-220 Legnica

7 MG Sp. z o.o. – PARTNER

ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica

Partner Medica Sp. z o.o. – PARTNER

ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica

60,56 pkt

60,56 pkt

7

AWIMA Spółka Jawna B. Wiśniewski

ul. 3-Maja 2Blok. 22, 05-410 Józefów

65,23 pkt

65,23 pkt

8

AG-MAR Sp. z o. o.

ul. Ciołka 13 lok. 300, 01-445 Warszawa

76,53 pkt

76,53 pkt

10

SZCZOTKA PLUS Sp. z o. o.

ul. Połczyńska 106, 01-304 Warszawa

83,73 pkt

83,74 pkt

12

AMSA Sp. z o. o.

ul. Blokowa 8, 03-641 Warszawa

71,01 pkt

71,01 pkt

13

JAK-BUD Jakub Budziński

Wola Podłężna, ul. Rudzicka 40 I, 62-510 Konin

67,81 pkt

67,81 pkt

14

AGNUS Agnieszka Szustak

ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa

70,64 pkt

70,64 pkt

15

Konsorcjum:

Borste System – Lider

Borste Service Sp. z o. o. – Partner

ul. Esperanto 14/1, 01-049 Warszawa

72,84 pkt

72,84 pkt

16

Spółka Cywilna INTERLUX

Kania Małgorzata Kania Łukasz

ul. Żeromskiego 19, 07-417 Ostrołęka

69,38 pkt

69,38 pkt

17

Usługi Hydrotechniczno-Budowlane

HYDROBUD Sp. z o. o.

ul. 11 listopada 42c, 62-510 Konin

78,99 pkt

78,99 pkt

18

Konsorcjum:

Ekotrade Sp. z o. o. – Lider

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Ekotrade Serwis FM Sp. z o. o.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Agopol Ekotrade Sp. z o. o . Zakład Pracy Chronionej

ul. Kilińskiego 31, 76-200 Gdynia

87,96 pkt

87,96 pkt

19

P.U.S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak

ul. Klemensiewicza 5A/32, 01-318 Warszawa

100 pkt

100 pkt

20

BM COMPLEX

ul. Blokowa 6, 03-614 Warszawa

67,91 pkt

67,91 pkt

21

Zakład Usług Porządkowych Grażyna Domaszewicz

ul. Jaspisowa 63, 91-360 Łódź

68,02 pkt

68,02 pkt

 

 


Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r.

OG/OZ-17/2021

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługa sprzątania w Warszawie i w Łodzi” – Część 2

 

Zamawiający – Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB,

działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia,
że w wyniku postępowania o w/w zamówienie publiczne:

 

I. Wybrano ofertę:

JAK-BUD Jakub Budziński

Wola Podłężna, ul. Rudzicka 40 I, 62-510 Konin

Cena ofertowa:                                     142.930,80 zł brutto

Wybrana oferta jest z najniższą ceną i jest zgodna z wymagania SWZ oraz ustawą Pzp.

 

II. Uczestnicy postępowania oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium: Cena ofertowa brutto

(waga: 100 %)

Suma przyznanych punktów

2

P.H.U. EVEREST Dariusz Stolarczyk

ul. Rajdowa 10/269, 94-003 Łódź

---

---

3

Cleaner Sp. z o. o.

ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź

75,65 pkt

75,65 pkt

4

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce

---

---

5

ROKA PLUS Sp. z o. o.

ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski

80,94 pkt

80,94 pkt

9

Firma Usługowa M.A.D. Service

Jamielnik Kolonia 11A, 21-450 Stoczek Łukowski

---

---

11

Clar System S.A.

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

---

---

12

AMSA Sp. z o. o.

ul. Blokowa 8, 03-641 Warszawa

67,21 pkt

67,21 pkt

13

JAK-BUD Jakub Budziński

Wola Podłężna, ul. Rudzicka 40 I, 62-510 Konin

100 pkt

100 pkt

17

Usługi Hydrotechniczno-Budowlane

HYDROBUD Sp. z o. o.

ul. 11 listopada 42c, 62-510 Konin

88,23 pkt

88,23 pkt

18

Konsorcjum:

Ekotrade Sp. z o. o. – Lider

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Ekotrade Serwis FM Sp. z o. o.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Agopol Ekotrade Sp. z o. o . Zakład Pracy Chronionej

ul. Kilińskiego 31, 76-200 Gdynia

---

---

 20

BM COMPLEX

ul. Blokowa 6

03-614 Warszawa

63,85 pkt

63,85 pkt

21

Zakład Usług Porządkowych Grażyna Domaszewicz

ul. Jaspisowa 63

91-360 Łódź

69,05 pkt

69,05 pkt