Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-09-06
Znak: TW/ZP-29/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na druk wydawnictw, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 – EMPESTUDIO Piotr Piotrowski, ul. Drwali 13, 04-840 Warszawa;
Część 2 i 5 – EFEKT J. Piotrowski, T. Markowicz Sp.J., ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa;
Część 3 i 6 – Drukarnia S-DRUK s.c. E. i B. Urbanika, ul. Armii Krajowej 24B, 05-480 Karczew;
Część 4 – ERGO BTL, ul. Naddnieprzańska 7, 04-205 Warszawa.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło ośmiu Wykonawców:
Oferta nr 1 – AND Sp. z o.o., ul. Grochowska 202 lok. 47, 04-357 Warszawa;
Oferta nr 2 – EMPESTUDIO Piotr Piotrowski, ul. Drwali 13, 04-840 Warszawa;
Oferta nr 3 – ERGO BTL, ul. Naddnieprzańska 7, 04-205 Warszawa;
Oferta nr 4 – Promo-System Sp. z o.o., ul. Ostrowska 19, 05-402 Otwock;
Oferta nr 5 – PWR Sp. z o.o., ul. Kremowa 54, 02-969 Warszawa;
Oferta nr 6 – Drukarnia S-Druk s.c. E. i B. Urbaniak, ul. Armii Krajowej 24B, 05-480 Karczew;
Oferta nr 7 – AWR AKCES R. Nowicki, ul. Czerwonych Maków 5/87, 01-493 Warszawa;
Oferta nr 8 – EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz Sp.J., ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:

Część 1

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
91,30
2
100
8
94,10


Część 2

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
6
97,80
7
94,67
8
100


Część 3

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
5
94,81
6
100
8
97,28


Część 4

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
3
100
4
84,35
6
94,27


Część 5

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
3
94,92
7
96,12
8
100


Część 6

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
3
71,60
5
96,98
6
100


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowy zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami na poszczególne części zamówienia, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.