Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-10-05
Znak: TA/ZP-7/2010

 

OGŁOSZENIE wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę docelowej infrastruktury teleinformatycznej, zwanej dalej Rozwiązaniem, obejmującej dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, skonfigurowaniem, i uruchomieniem, oraz modernizację istniejącej infrastruktury Zamawiającego, a także wdrożenie gotowego i dostosowanego do potrzeb Zamawiającego systemu portalowej komunikacji elektronicznej klasy ECM (ang. Enterprises Content Management), łącznie z migracją danych, przy zapewnieniu dla całości Rozwiązania stosownych gwarancji i rękojmi oraz opieki serwisowej (technicznej).

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę docelowej infrastruktury teleinformatycznej, w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zakończono wyborem oferty złożonej przez:

 

COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, za cenę brutto 9.351.300 zł.