Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-10-08
Znak: TA/ZP-16/2010


OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatora komórek z wyposażeniem

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatora komórek z wyposażeniem, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zakończono wyborem oferty złożonej przez:

 

HAKMANN s.c., ul. Suwalska 38 lok. 32, 03-252 Warszawa, za cenę brutto 132.370 zł.