Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 
Data: 2010-10-07
Znak: TA/ZP-15/2010

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę automatycznego impaktora kaskadowego z wyposażeniem

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę automatycznego impaktora kaskadowego z wyposażeniem, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zakończono wyborem oferty złożonej przez:


MLU Sp. z o.o., ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice, za cenę brutto 586.275,88 zł.