Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Data: 2010-03-10

Znak: TA/ZP-3/2010

 

OGŁOSZENIE wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych: optycznego miernika cząstek oraz neutralizatora ładunku cząstek wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego miernika cząstek oraz neutralizatora ładunkó wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty:


Ekohigiena Aparatura Sp. z o.o. - na kwotę brutto 130.540 zł.

 

Oferta ww. firmy była jedyną ważną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.