Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-10-18
Znak: TO/ZP-14/2010

Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Prenumerata czasopism w 2011 r. dla CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie.

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę czasopism zagranicznych i krajowych w 2011 roku, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zakończono wyborem ofert złożonych przez:


Część 1 – ABE MARKETING Sp. z o.o., Ul. Grzybowska 37a, 00-855 Warszawa, cena brutto 210.784,72 zł;


Część 2 – Garmond Press S.A., Ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa,  cena brutto 15.925,26 zł;


Część 3 – RUCH S.A., ul. Kierbedzia 8/10, 00-728 Warszawa,  cena brutto 72.647,17 zł.