Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NE/ZP–19/2021; 2021-12-10; „Opracowanie oprogramowania pozwalającego na w pełni automatyczne wyznaczanie parametrów antropometrycznych na podstawie skanów 3D ciała człowieka” - postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na "Opracowanie oprogramowania pozwalającego na w pełni automatyczne wyznaczanie parametrów antropometrycznych na podstawie skanów 3D ciała człowieka”

 

 

Termin składania ofert: 20.12.2021 g . 10:00

Warszawa, dnia 10.12.2021 r.

Nr sprawy: NE/ZP–19/2021

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00308731/01

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik 1A do OPZ część 1 w wersji edytowalnej
Załącznik nr 1B do OPZ część 2 - w wersji edytowalnej
Załączniki w wersji edytowalnej
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania