Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-35/2020; 2020-12-16; Dialog Techniczny na Serwis pogwarancyjny infrastruktury informatycznej: serwerowego systemu wsparcia portalu i poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa oraz siecią lokalną i jej połączeniem z Internetem

OGŁOSZENIE  O  DIALOGU  TECHNICZNYM  NA

Serwis pogwarancyjny infrastruktury informatycznej: serwerowego systemu wsparcia portalu i poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa oraz siecią lokalną i jej połączeniem z Internetem

Warszawa, dnia 16.12.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-35/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz zgłoszenia
Załączniki nr 2 i 3 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna