Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP–12/2021; 2021-07-21; Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę "Opracowanie, wykonanie i dostawa programu INTERGON przeznaczonego do oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych"

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę: "Opracowanie, wykonanie i dostawa programu INTERGON przeznaczonego do oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych"

Warszawa, dnia 21.07.2021 r.

Nr sprawy: TA/ZP–12/2021

Nr ogłoszenia: 00122194/01

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej
SWZ dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców.
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o wyniku postępowania.