Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-3/2021 2021-04-27; Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę i montaż bezprzewodowego systemu nagłośnienia i głosowania w CIOP-PIB

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę i montaż bezprzewodowego systemu nagłośnienia i głosowania w CIOP-PIB

Warszawa, dnia 27.04.2021 r.

Nr sprawy: TA/ZP-3/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania