Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-33/2020, 2020-12-29; Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń biurowych w budynku A CIOP-PIB w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na remont pomieszczeń biurowych w budynku A CIOP-PIB w Warszawie

Warszawa, dnia 29.12.2020 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-33/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik nr 6, 7, 8 do SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
EZ_ZP_33_2020_PR_po_zmianach.ATH
EZ_ZP_33_2020_PR_po_zmianach.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania