Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-34/2020, 2020-12-29; Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych

Warszawa, dnia 29.12.2020 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-34/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania