Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-32/2020 2020-12-04; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie

Warszawa, dnia 04.12.2020 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-32/2020

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania