Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-26/2020 2020-11-17; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie

Warszawa, dnia 17.11.2020 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-26/2020

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania