Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-27/2020 2020-11-10; Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2021 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2021 r.

Warszawa, dnia 10.11.2020 r.

Nr sprawy: TO/ZP-27/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania