Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-11/2020; 2020-10-30; Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48 

Warszawa, dnia 30.10.2020 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-11/2020

Nr ogłoszenia: 604298-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
SIWZ dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania