Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-25/2020 2020-08-07; Przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie

Warszawa, dnia 07.08.2020 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-25/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania