Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-23/2020; 2020-08-06; Przetarg nieograniczony na dostawę licencji na oprogramowanie pakietu biurowego

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę licencji na oprogramowanie pakietu biurowego

Warszawa, dnia 06.08.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-23/2020

Nr ogłoszenia: 571933-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania