Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
CE/ZP-20/2020 2020-07-31; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na druk wydawnictw

Warszawa, dnia 31.07.2020 r.

Nr sprawy: CE/ZP-20/2020

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania.