Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-22/2020; 2020-07-27; Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Warszawa, dnia 27.07.2020 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-22/2020

Nr ogłoszenia: 566661-N-2020

Ogłsozenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załącznik nr 1, 1.1, 1.2, 2, 3 do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania