Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-18/2020; 2020-05-07; Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury do elektronicznego pomiaru nacisków elementów uprzęży na ciało człowieka

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę aparatury do elektronicznego pomiaru nacisków elementów uprzęży na ciało człowieka

Warszawa, dnia 07.05.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-18/2020

Nr ogłoszenia: 537670-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania