Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-8/2020 2020-03-17; Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi opieki serwisowej i opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP oraz opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania systemowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usługi opieki serwisowej i opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP oraz opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania systemowego

Warszawa, dnia 17.03.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-8/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowanej
Benchmarks PassMark - High GPU z dnia 3.02.2020
Wyjaśnienia dla Wykonawców + zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania