Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-14/2020 2020-03-09; Przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

Warszawa, dnia 09.03.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-14/2020

Nr ogłoszenia: 521563-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Benchmarks PassMark - High End CPUs z dnia 21.01.2020
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o wyniku postępowania