Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-10/2020 2020-03-06; Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury do elektronicznego pomiaru nacisków elementów uprzęży na ciało człowieka

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę aparatury do elektronicznego pomiaru nacisków elementów uprzęży na ciało człowieka

Warszawa, dnia 06.03.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-10/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja o unieważnieniu postępowania