Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-9/2020 2020-03-05; Przetarg nieograniczony na dostawę mierników

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę mierników

Warszawa, dnia 05.03.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-9/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania