Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-5/2020 2020-01-30; Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na usługę ochrony osób i mienia

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

na  usługi społeczne na usługę ochrony osób i mienia 

Warszawa, dnia 30.01.2020 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-5/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie na usługę ochrony i mienia w Warszawie i w Łodzi
Załączniki do Ogłoszenia - wersja edytowalna
Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania