Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-4/2020 2020-01-16; Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę i montaż mebli biurowych

Warszawa, dnia 16.01.2020 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-4/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania