Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-3/2020 2020-01-15; Przetarg nieograniczony na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych

Warszawa, dnia 15.01.2020 r.

Nr sprawy: TW/ZP-3/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Wyjaśnienia dla Wykonawców -3
Informacja z otwarcia ofert
Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania