Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-32/2019 2019-11-07; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie

Warszawa, dnia 07.11.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-32/2019

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania